บ่อน้ำร้อน

          สภาพทั่วไปของบ่อน้ำร้อน เป็นบ่อน้ำพุร้อนี่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับการทท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล กำลังพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุง/พัฒนา ในปี พ.ศ.2555 ถึง 14 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงสภาพบ่อน้ำพุร้อน สถานี่สำหรับนักท่องเที่ยวลงอาบน้ำแร่จากน้ำพุร้อน ที่ทำการของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและที่พัก

          ประวัติความเป็นมาในอดีต มีผู้ค้นพบน้ำพุร้อนแห่งนี้มานานแล้ว ต่อมาได้มีผู้คนเข้ามาอาศัยและทำสวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับบ่อน้ำร้อน ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านน้ำร้อน" มาจนถึงปัจจุบัน ลักษณะทั่วไปเป็นบ่ออาบน้ำแร่ธรรมชาติ บริเวณบ่อน้ำร้อนตั้งอยู่ริมเชิงเขาและสายน้ำธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในเทือกเดียวกับเทือกเขาป่าหัวกาหมิง ในปัจจุบันพื้นที่แวดล้อมด้วยสวนผลไม้ และสวนยางพาราที่ราษฏรเข้าไปบุกเบิกเป็นที่ทำกิน

          สำหรับพื้นที่ของบ่อน้ำร้อน ได้จัดสรรพื้นที่ไว้ประมาณ 5 ไร่ ในการสร้างเป็นอาคารสำนักงาน อาคารโรงอาหารและร้านค้าบริการนักท่องเที่ยว ห้องสุขาและบ่ออาบน้ำแร่ที่สร้างขึ้นใหม่ใช้รองรับน้ำจากบ่อน้ำพุร้อนเพื่อให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำไว้เป็นสัดส่วน โดยไม่ไปรบกวนบ่อต้นกำเนิดของน้ำพุร้อน โดยทำบ่ออาบน้ำเป็นรูปวงรี กว้างประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร ความลึกประมาณ 1.50 เมตร ทำเป็นที่อาบน้ำ 2 ระดับ และที่ระบายน้ำที่ใช้แล้วลงสู่สายน้ำธรรมชาติ

           เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางเข้าไปอาบน้ำแร่และท่องเที่ยว ควรเป็นเวลากลางวันเท่านั้น เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีที่พักรับรองนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ

           บ่อน้ำร้อน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 บ้านน้ำร้อน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  การเดินทาง แยกจากถนนยนตรการกำธร สาย 42(สตูล- หาดใหญ่) ไปทางทิศตะวันออกบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 42 และเลี้ยวขวาก่อนถึงน้ำตกโตนปาหนัน เส้นทางโดยรวมประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสาย