ร่วมกิจรรมอำเภอยิ้ม

          วันที่ 4 ก.พ.59 เวลา 13.00 - 16.00 น ร.ต.ท.สิทธิเดช อนันตพันธ์ รอง สวป.สภ.ควนกาหลง บรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง "รู้ทัน...ภัยใกล้ตัว" เพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดและการใช้รถช้ถนน ณ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ม.8 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ในโครงการ "อำเภอยิ้ม" ในการจัดอำเภอเคลื่อนที่พบประชาชน ของ อำเภอควนกาหลง