ภาพกิจกรรมและระเบียบประจำวัน

1. ภาพปล่อยแถวกวาดล้างประจำเดือนมีนาคม 2558 (18-03-2015)

2. ภาพประชุม ศปก. ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2558