ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ไตรมาส 1/2558

          ภาพกิจกรรม พ.ต.อ.ธิติ  กิจรุ่งโรจน์ นำข้าราชการตำรวจในปกครองทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558