ถวายความปลอดภัย

ผู้บังคับบัญชาชี้แจงภารกิจถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเด็จทรงงาน ณ โรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2558 ณ วิทยาลัยเกษตร์และเทคโนโลยีสตูล

พ.ต.อ.ธิติ  กิจรุ่งโรจน์ ผกก.สภ.ควนกาหลง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์

ผู้บังคับบัญชาชี้แจงภารกิจถวายความปลอดภัย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557