ประชุม กต.ตร.สภ.ประจำเดือน ก.พ.58

          สภ.ควนกาหลง ประชุม กต.ตร.สภ.เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจตามข้อกำหนดแห่ง พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547