งานป้องกันอาชญากรรม

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพ รักษาความปลอดภัยในบริวเวณตลาดนัดตำเสา
รักษาความปลอดภัยในบริวเวณตลาดนัดนิคมซอย 10 รักษาความปลอดภัยจุดบริการรับซื้อน้ำยางพารา
รักษาความปลอดภัยจุดบริการรับซื้อน้ำยางพารา  7-11 นิคมซอย 10
 7-11 นิคมซอย 10 ธนาคารกรุงไทย สาขาควนกาหลง 
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ สาขาควนกาหลง   ตลาดนัดบ้านเขาไคร
 
ตลาดนัดทุ่งนุ้ย