ครูตำรวจ D.A.R.E.

         กิจกรรมด้านป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน Drug Abuse Resistance Education เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการเอาตัวรอดและห่างไกลยาเสพติด รวมถึงปัญหาความรุนแรง เพศ การใช้รถใช้ถนนและกฎหมายที่เยาวชนควรทราบ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงข้อเท็จจริง มีเป้าหมายของการดำเนินชีวตได้อย่างถูกต้องและการอยู่รอดร่วมกันในสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

   
 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนบ้านควนล่อน ปีการศึกษา 2556
   
 โรงเรียนนิคมพัฒนาพัฒนา ผัง 120 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนบ้านเขาไคร ปีการศึกษา 2557
   
 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา2557  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 ปีการศึกษา2557
   
 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนนิคมซอย 10 ปีการศึกษา 2557
   
โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา(ชูสนอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา(ชูสนอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนนิคมซอย 10 ปีการศึกษา 2555
 
โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ปีการศึกษา 2555