บุคลากร ระดับรองสารวัตร


ร.ต.อ.ปราโมช  รัตนชาตรี
รอง สวป.สภ.ควนกาหลง
08 1798 0688

ร.ต.อ.หญิง วิรัญชนา  เหมนะ
รอง สว.ธร.สภ.ควนกาหลง
09 5040 8221

ร.ต.อ.อุบล  บุญฤทธิ์
รอง สว.สส.สภ.ควนกาหลง
08 6288 5892

ร.ต.อ.อนุชา  แกสมาน
รอง สวป.สภ.ควนกาหลง
08 9976 9984

ร.ต.อ.วิทยา  หนุดทอง
รอง สวป.สภ.ควนกาหลง
08 1096 6495

ร.ต.อ.อาบัด สาหัด
รอง สวป.สภ.ควนกาหลง
08 9659 9829
 ร.ต.อ.ณรงค์ สุจริต
รอง สว.(สอบสวน)สภ.ควนกาหลง
062069 1649

ร.ต.อ.ดุษฎี  สันตี
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง
08 9468 4845
ร.ต.อ.สิทธิกร  ปลอดใจกว้าง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง
08 0704 8080 
 ร.ต.อ.นบพิกุล  เมืองสุข
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง
ช่วยราชการ สภ.ควนโดน
08 4267 1085
 ร.ต.อ.อับดุลหมาดยีด  หยังสู
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง
ช่วยราชการ สภ.ละงู
08 4643 0990
 ร.ต.อ.บิดัน  สาริปา
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง
ช่วยราชการ สภ.เกาะหลีเป๊ะ