บุคลากร ระดับรองสารวัตร


ร.ต.อ.ปราโมช  รัตนชาตรี
รอง สวป.สภ.ควนกาหลง
08 1798 0688

ร.ต.อ.ดุษฎี  สันตี
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง
08 9468 4845

ร.ต.อ.อุบล  บุญฤทธิ์
รอง สว.สส.สภ.ควนกาหลง
08 6288 5892

ร.ต.อ.อนุชา  แกสมาน
รอง สวป.สภ.ควนกาหลง
08 9976 9984

ร.ต.อ.วิทยา  หนุดทอง
รอง สวป.สภ.ควนกาหลง
08 1096 6495

ร.ต.อ.อาบัด สาหัด
รอง สวป.สภ.ควนกาหลง
08 9659 9829
 ร.ต.อ.ณรงศักดิ์ สุจริต
รอง สว.(สอบสวน)สภ.ควนกาหลง
06 2069 1649
ร.ต.อ.วิทิน  คงพันธ์ทะระ
รอง สว.(สอบสวน)สภ.ควนกาหลง
08 6597 7568
ร.ต.อ.สิทธิกร  ปลอดใจกว้าง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง
08 0704 8080 
 ร.ต.อ.อับดุลหมาดยีด  หยังสู
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง
ช่วยราชการ สภ.ทุ่งหว้า
08 4643 0990
ร.ต.อ.บุญเลิศ  อังฮะ
รอง สว.สส.สภควนกาหลง
09 3610 6960
 ร.ต.อ.บิดัน  สาริปา
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง
ช่วยราชการ สภ.เกาะหลีเป๊ะ