ข้อมูลหมายจับ

ข้อมูลหมายจับ ของ สภ.ควนกาหลง ตั้งแต่ 11 ต.ค.45 - ปัจจุบัน

 
ปี พ.ศ หมายจับทั้งหมด(หมาย) จับกุมแล้ว(หมาย) คงเหลือ(หมาย)
11 ต.ค.2545 8 7 1
2546 116 111 5
2547 62 59 3
2548 32 32 0
2549 37 34 3
2550 29 27 2
2551 36 33 3
2552 24 23 1
2553 38 35 3
2554 25 22 3
2555 13 12 1
2556 21 16 5
2557 24 18 6
2558 21 9 12
2559 2 0 2
รวมทั้งหมด 488 438 50